PKD: 0933 568 119, 0902 938 683, 0934 663 112

Tags: Thép Hộp

Thép Hộp

Thép Hộp

Thg9 22 , 2017
Ứng dụng: Dùng trong xây dựng các công trình nhà xưởng tiền chế, thùng xe, dầm cầu trục, bàn cân và các công trình có...